Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18, να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://progress.upatras.gr), το διάστημα από 1.9.2017 έως και 31.10.2017.

Όσοι φοιτητές δεν πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής δεν θα μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν δηλώσεις μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να εκδίδονται πιστοποιητικά σπουδών απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει η ανανέωση εγγραφής στο νέο εξάμηνο σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής