Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την 5η ετήσια εκδήλωση-Hμερίδα με τίτλο: «Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο» στις 2 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.