Ελληνικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας http://www.moh.gov.gr/

Οργανισμοί

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας https://eody.gov.gr/

Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων http://www.efet.gr/

Ε.Ο.Φ – Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  http://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=866cee75a3d330a53dbe611573f6

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ http://www.okana.gr/

mypublichealthlaw

Ένα ελληνικό blog για το θεσμικό πλαίσιο και για ό,τι άλλο αφορά στη Δημόσια Υγεία: mypublichealthlaw.blogspot.com

Διεθνείς σύνδεσμοι

WHO: www.who.int

ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

USEPA: www.epa.gov

APHA: www.apha.org

International Epidemiological Association (IEA): www.ieaweb.org

National Center for Biotechnology Information https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Εφημερίδες / Περιοδικά

New England Journal of Medicine https://www.nejm.org/

The Lancet https://www.thelancet.com/

Medscape https://www.medscape.com/

Portal

Health-EU Public Health Thematic Portal https://ec.europa.eu/commission/index_en

Erasmus: http://erasmusprogramme.com/