Σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες παρουσιάσεις Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024. Για τη δήλωση συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτηση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας στο email mscpubhealth@upatras.gr έως και τις 31/01/2024.