Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Τρίτη, 4.2.2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Υγιεινής στη Δυτική Πτέρυγα του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος (1ος όροφος), την Πέμπτη, 6.2.2020 και ώρες 9:30 π.μ.-13:00 μ.μ. και την Παρασκευή 7.2.2020 και ώρες 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας του ΠΜΣ στο κτίριο Κλινικών του Ιατρικού Τμήματος (1ος όροφος, αίθουσα μεταξύ Β΄ και Γ΄ κτιρίου) ως το επισυναπτόμενο αρχείο