Επισυνάπτεται Ανακοίνωση που αφορά στην Κατάσταση Επιτυχόντων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health Ακαδ. Έτους 2019-2020