Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες από 26 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2020, ώρες 10.00 – 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Προκλινικών, ισόγειο).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσυν την εγγραφή τους εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής κατά το χρονικό διάστημα, από 19 Φεβρουαρίου έως και 21 Φεβρουαρίου 2020.