Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο κόσμος δέχεται δραματικές οικονομικές αλλά και κλιματικές αλλαγές. Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία είναι σημαντικές. Οι κοινωνικές ανισότητες σε επίπεδο χωρών αυξάνονται έχοντας αντίκτυπο στη Δημόσια υγεία. Η οπτική της Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο δίνει τη δυνατότητα να επιλεχθούν παρεμβατικές λύσεις συνεργατικά με καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοηθούν και οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Η Παγκόσμια Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 7 ενότητες.

Ενότητες

 • Οικολογία και Δημόσια Υγεία- Η επιστημονική βάση 
 • Αξιολόγηση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο 
 • Δημόσια Υγεία σε επίπεδο κοινότητας 
 • Ενσωματωμένες προσεγγίσεις στον έλεγχο ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο 
 • Κλιματική Αλλαγή και Δημόσια Υγεία 
 • Νερό, Αέρας, Τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο 
 • Παγκόσμια Οικολογία και αναδυόμενοι κίνδυνοι 
 • Πανδημίες και διεθνή προβλήματα Δημόσιας Υγείας 
 • Εισαγωγή στην Ταξιδιωτική και Διεθνή Ιατρική

Η προ-ταξιδιωτική ενημέρωση

Η μετα-ταξιδιωτική φροντίδα 

 • Ταξιδιωτικές ομάδες με ειδικές ανάγκες 1 (παιδιά, έφηβοι, έγκυος, θηλάζουσα) 
 • Ταξιδιωτικές ομάδες με ειδικές ανάγκες 2 (υπερήλικας, ΑΜΕΑ, άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας) 
 • Ταξιδιωτικές ομάδες με ειδικές ανάγκες 3 (ανοσοκατεσταλμένοι – HIV – άλλες ειδικές ομάδες 
 • Διάρροια Ταξιδιωτών 
 • Συνοπτική ανασκόπηση της ύλης, ενδιαφέροντα περιστατικά, τροπικές λοιμώξεις 
 • Εμβόλια 
 • Μετακινήσεις σε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED1081/