Θα περιγραφούν όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία. Επίσης θα αναλυθούν νέες τεχνολογίες επεξεργασίας του περιβάλλοντος και των τροφίμων. (Ενδεικτικά κάποιες τεχνολογίες)

  • Μοριακές μέθοδοι στο περιβάλλον GIS
  • Εκτίμηση Επικινδυνότητας στο περιβάλλον
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία του υδάτινου περιβάλλοντος
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων/σκουπιδιών
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία τροφίμων