Πρακτική Εργασία

Η πρακτική εργασία αποτελεί μια ευκαιρία σε κάθε φοιτητή του ΠΜΣ να εργαστεί πρακτικά σε κάποιο θέμα σε κάποιον από τους τομείς της Δημόσιας Υγείας. Το θέμα που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να γίνει μια μικρή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρακτικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου πριν την εξεταστική περίοδο. Η πρακτική εργασία μπορεί να γίνει είτε στο χώρο εργασίας σας είτε σε άλλο χώρο, όπου βρίσκετε ένα επιστημονικό υπεύθυνο, συζητάτε και αποφασίζετε το θέμα, καθορίζετε τα βήματα, το χώρο (αν χρειάζεται) και το χρόνο παρουσίας που θα έχετε στο χώρο και φτιάχνετε ένα χρονοδιάγραμμα και μια μικρή περίληψη της εργασίας. Ο χώρος της πρακτικής εργασίας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος και σε οποιαδήποτε πόλη.

Θέματα πρακτικής εργασίας 2017-2018 PDF icon Θέματα πρακτικής εργασίας 2017-2018
Θέματα πρακτικής εργασίας 2016-2017 PDF icon Θέματα πρακτικής εργασίας 2016-2017
Θέματα πρακτικής εργασίας 2015-2016 PDF icon Θέματα πρακτικής εργασίας 2015-16

Διπλωματικές

Η Διπλωματική εργασία αφορά μια ερευνητική εργασία που αναλαμβάνεται από κάθε φοιτητή υπό την επιστημονική ευθύνη ενός μέλους ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται και υποστηρίζεται σε ανοικτή παρουσίαση κατά την εξεταστική περίοδο του Γ' εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Στόχος της είναι η ενασχόληση του μεταπτυχιακού φοιτητή με ένα ερευνητικό θέμα και κατά την ολοκλήρωσή του η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ανοικτή διαδικασία.

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2017-2018 PDF icon Θέματα διπλωματικών εργασιών 2017-2018
Θέματα διπλωματικών εργασιών 2016-2017 PDF icon Θέματα διπλωματικών εργασιών 2016-2017
Θέματα διπλωματικών εργασιών 2015-2016 PDF icon Θέματα διπλωματικών εργασιών 2015-2016

Κανονισμοί

Κανονισμός Σπουδών PDF icon Κανονισμός Σπουδών
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης PDF icon Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών PDF icon Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών