Α Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
Α1 Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος 5 125 30 15 Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ
Α2 Εισαγωγή στη Προαγωγή Υγείας - Αγωγή Υγείας - Κοινωνική Ιατρική 5 125 30 15 Δημητρίου Γαβριήλ, Καρδαμάκης Δημήτριος, Παπαχατζή Ελένη, Τριανταφύλλου Δήμητρα Δημητρίου Γαβριήλ, Παπαχατζή Ελένη, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Υφαντή Αμαλία
Α3 Εισαγωγή στη Βιοστατιστική 5 125 30 15 Σακελλαρόπουλος Γεώργιος Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Α4 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 3 100 20 15 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη
Α5 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας 4 100 20 15 Γώγος Χαράλαμπος, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Γώγος Χαράλαμπος, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Α6 Σεμινάρια στη Δημόσια Υγεία 2 25 10 15 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη, Δημολιάτης Γιάννης, Κούτρας Βασίλης

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
Α10 Δίκαιο Υγείας 3 75 15 10 Ζαφειροπούλου Μαρία Ζαφειροπούλου Μαρία
Α7 Ιατρική Στατιστική-Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία 3 75 15 10 Τουλούμη Γιώτα Τουλούμη Γιώτα
Α8 Εφαρμογές στην Επιδημιολογία & Αναλυτική Επιδημιολογία 3 75 15 10 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη
Α9 Ειδικές Περιπτώσεις στη Επιδημιολογία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος