Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Να γίνει συγγραφή και παρουσίας μιας εργασίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής.