Να γίνει συγγραφή και παρουσίας μιας εργασίας σε θέματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας.