Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Να παρέχει παραδείγματα επιδημιολογικής προσέγγισης σε ειδικές επιδημιολογικές μελέτες

 

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

 

Περιγραφή Μαθήματος    

Το μάθημα θα ασχοληθεί με την παρουσίαση ειδικών επιδημιολογικών μελετών. Θα πραγματοποιηθεί με την μορφή της παρουσίασης ειδικών ερευνητικών μελετών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί

Το πρόγραμμα συνίσταται από τις παρακάτω ενότητες.

Ενότητες

  • Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
  • Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων
  • Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία
  • Επιδημιολογία διατροφής
  • Ταξιδιωτική Επιδημιολογία
  • Οικολογικές επιδημιολογικές μελέτες
  • Κτηνιατρική Επιδημιολογία