12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας Αθήνα, Ελλάδα 

13 - 15 Δεκεμβρίου 2016

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ: http://www.healthpolicycongress.gr/