Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημόσια Υγεία" διοργανώνει Ημερίδα με Θέμα "Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο" τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

19 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 17.45 - 21.00 

15.00 - 17.45 Θα προηγηθούν Συναντήσεις Εργασίας 3 θεματικών ενοτήτων (World-Cafe)

 

 

Φωτογραφίες από την εκδληλωση:

 

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, το πρόγραμμα, η αφίσα και η αίτηση συμμετοχής