Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Nα κατανοήσουν οι φοιτητές την ανταγωνιστική αγορά των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων της έρευνας ανάλογα με τις στρατηγικές και τις δυνατότητες του φορέα εργασίας και να γνωρίσουν τα συστήματα για το συνεχή εντοπισμό προοπτικών χρηματοδότησης.

Να μάθουν να γράφουν επαγγελματικές προτάσεις χρηματοδότησης/επιχορήγησης για τα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα και κρατικές επιχορηγήσεις και να μάθουν να παρουσιάζουν τον φορέα τους με έναν τρόπο που να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να πάρουν έγκριση.

Να κατανοούν τα στοιχεία που απαιτούνται για να πάρουν επιχορήγηση συμπεριλαμβάνοντας τη γνώση των επαφών που απαιτούνται, των συναντήσεων, του τρόπου παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης.

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να αναζητήσουν, να ζητούν και να λαμβάνουν τους τρόπους χρηματοδότησης/επιχορήγησης. Αυτό είναι ένα μάθημα βάσει δραστηριοτήτων. Η εκπαίδευση θα γίνεται πρακτικά με παραδείγματα.