Οργάνωση Συστημάτων Υγείας & Πολιτικές Υγείας

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Πισιμίσης Θεόδωρος
 
Πισιμίσης Θεόδωρος

Παγκόσμια Δημόσια Υγεία (Global Public Health)

Συντονιστές Διδάσκοντες

Πρακτική Εργασία Ι

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

Πρακτική Εργασία ΙΙ

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Δημητρίου Γαβριήλ
Τριανταφύλλου Δήμητρα
 
Αγαπηδάκη Ειρήνη
Δημητρίου Γαβριήλ
Παπαχατζή Ελένη
Τριανταφύλλου Δήμητρα

Σεμινάρια στη Δημόσια Υγεία

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Γελαστοπούλου Ελένη
Δημολιάτης Γιάννης
Κούτρας Βασίλης

Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Ακινόσσογλου Καρολίνα
Βανταράκης Απόστολος
 
Ακινόσσογλου Καρολίνα
Βανταράκης Απόστολος

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Βανταράκης Απόστολος
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τριανταφύλλου Δήμητρα
 
Βανταράκης Απόστολος
Ζούπας Βασίλης
Θωμόπουλος Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Ντίνος Γεώργιος
Παναγιωτάκης Γεώργιος
Τριανταφύλλου Δήμητρα

Υγιεινή Τροφίμων

Συντονιστές Διδάσκοντες
 
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
 
Γούσια Παναγιώτα
Μπίρμπα Αγγελική
Οικονόμου Ευάγγελος
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
Σακκάς Ηλίας

Χημεία περιβάλλοντος & Τοξικολογία

Συντονιστές Διδάσκοντες

Σελίδες