Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων και εργασιών.

Μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Ποιές είναι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και τα συχνότερα παθογόνα, οι εντοπίσεις, και οι ασθενείς υψηλού κινδύνου.
  • Παράγοντες κινδύνου λοιμώξεων
  • Η χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στο νοσοκομείο
  • Επιτήρηση επιδημικών εξάρσεων
  • Πρόληψη και εφαρμογή μέτρων ελέγχου λοιμώξεων.