Εισαγωγή σε τροπικά νοσήματα και ζωονόσους/ορισμοί Σημασία ζωονόσων και η επιτήρηση τους, σχέση ζωονόσων με ανθρωπονόσους, ζωονόσοι ως αναδυόμενες ανθρωπονόσοι, σχέση χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ζώα με ανθρώπινα νοσήματα/λοιμώξεις Τροπικά νοσήματα ως αναδυόμενες ανθρωπονόσοι.