ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:  
Καθηγητής Δημήτρης Καρδαμάκης

Τηλ. 2613 603264,

       2613 603265

   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:    
Καθηγητής Γούμενος Δημήτριος Τηλ. 2613 603361
   
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:  
Καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος Τηλ. 2613 603737
   
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:  
Καθηγητής  Απόστολος Βανταράκης Τηλ. 2610 969875

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Α. Βανταράκης

Τηλ. 2610 969875

Fax: 2610 969875

2

Ε. Γελαστοπούλου

Τηλ. 2610 969878

Fax: 2610 997215

3

Χ. Γώγος

Τηλ. 2613 603737

Fax: 2610 999740

4

Φ. Γουρζής

Τηλ. 2610 990559

 

5

Ι. Σπηλιοπούλου Σδούγκου

Τηλ. 2610 996111

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία Τμήματος και ΠΜΣ

Ψαρρά Παναγιώτα

Τηλ. 2610 969169

Fax: 2610 996103

Διοικητική Υποστήριξη ΠΜΣ 

Καλογερά Χαρίκλεια  

Τηλ.2610 969876

Fax: 2610 969876